YHDISTYKSEN ESITTELY

KIVA-team ry-rf on perustettu vuonna 1992 tukemaan pehmeää ja luonnonmukaista koirankoulutusta Suomessa. Yhdistys jakaa tietoa nykyaikaisesta koirankoulutuksesta, joka pohjautuu tietoon koiran alkuperästä ja tarpeista.

KIVA-team ry-rf. on koirankoulutuksesta kiinnostuneiden järjestö. Se avaa ihmisille mahdollisuuden jatkokoulutukseen ja keskusteluyhteyden toisten kouluttajien kanssa. Koirien maailmasta saadaan jatkuvasti uutta tutkittua tietoa. Kansainväliset yhteytemme tuovat sen tuoreena Suomeen.

Koirankouluttamisen perusta on molemminpuolinen luottamus ja yhteistyö. Sen avulla saadaan hyvä kontakti. Painottamalla opetuksessa toivottua toimintaa päästään parempiin tuloksiin kuin rankaisemalla koiraa. Koulutuksessa käytetään hyväksi koiran luontaista käyttäytymistä ja oppimispsykologiaa siten, että oppimistapahtuma on koiralle oivallus eikä temppu, jolla pakote vältetään.

KIVA-team järjestää muutaman vuoden välein koiran käyttäytymistä ja hyvinvointia käsitteleviä laajempia, kaikille koiraharrastajille avoimia seminaaritilaisuuksia.

Valokuvaajana valtaosassa sivuillakin olevista kuvista KIVA-Teamissa toimii Terhi Paavola.

KIVA-Team jäsenyydet

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa koiran kouluttamisesta kiinnostunut.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat Tunne Koirasi-johdantokurssin, KIVA-teamin koulutusohjaajakurssin sekä valvotun harjoittelun. He voivat käyttää nimitystä KIVA team -kouluttaja. Peruskoulutukseen kuuluu oppimispsykologiaa, koiran etologiaa, terveydenhoitoa, koiran aivojumppaa eli aktivointia sekä naksutinkoulutusta. Koulutusohjaajakurssin samanarvoisena vaihtoehtona on Hyvinvointikurssi, jolla oppii tekemään Koiran hyvinvointikartoituksen® sekä tekemään parannusehdotuksia.

Ongelmakoirakouluttajat (OKKO) ovat koulutusohjaajakurssin lisäksi perehtyneet jatkokurssilla psykologi Anders Hallgrenin kehittämään monimuuttuja-analyysiin, jonka avulla kartoitetaan erilaisia syitä koiran käyttäytymisongelmiin. Ongelmakoiratyötä tehdään usein yhteistyössä eläinlääkärin kanssa.

KIVA-team sponsoroi Suomessa USA:sta peräisin olevaa Kiva Koirakansalainen-testiä. 10-kohtaisen testin avulla jokainen koiranomistaja voi saada todistuksen koiransa hyvistä tavoista. Ympäri maailmaa on jo testattu yli 5 miljoonan koiran arkitottelevaisuus. Suomessa testi on osa mm. kuulokoirien koulutusta.

KIVA-KURSSIT

Alla lyhyt yhteenveto KIVA-teamin järjestämistä kursseista.

Koiran hyvinvointi -kurssi
Moniopuolisesti koiran hyvinvointia käsittelevä kurssi.
Sopii kaikille koirista kiinnostuneille.

Rotutuntemus -kurssi
Erilaisia koiratyyppejä ja -rotuja monipuolisesti eri näkökulmista käsiteltynä.
Kaikille koirista kiinnostuneille.

Koira palovaroittajana -kurssi
Kurssilla opetetaan koiralle perusvalmiudet ilmaista savua ja herättää nukkuva omistaja.
Omistaja saa työkalut jatkaa harjoittelua kotona.

Tunne koirasi -kurssi
Kaikille koirista kiinnostuneille ja lisää tietoa etsiville.

Koulutusohjaaja -kurssi
Koirien kouluttamisesta ja koirakurssien pitämisestä kiinnostuneille.
Antaa valmiudet toimia koulutusohjaajana. Pohjavaatimuksena Tunne koirasi-kurssi.

Ongelmakoirakouluttaja -kurssi
Koiraongelmista ja niiden taustoista kiinnostuneille.
Antaa valmiudet toimia ongelmakoirakouluttajana ja ratkoa asioita, jotka ihmiset kokevat ongelmalliseksi arjessa koiransa kanssa.
Pohjavaatimuksena Koulutusohjaaja-kurssi

Näiden lisäksi KIVA-teamin kouluttamat koulutusohjaajat järjestävät kursseja ympäri Suomea.
Näihin kursseihin kuuluu esimerkiksi arkitottelevaisuus -, rallytoko- ja agilitykurssit.
Kouluttajien kurssitiedot löytyvät täältä.