RANKAISEMINEN EI TEE KOIRASTA TOTTELEVAISTA

Cesar Millanin koulutusmetodit voivat jopa pahentaa koiran käytösongelmia

Eläinten hyvinvointia edistävät järjestöt ja tunnetut koira-asiantuntijat arvostelevat toukokuussa Suomessa vierailevan Cesar Millanin rankaisemiselle ja alistamiselle perustuvia koulutusmetodeja. Koirakuiskaaja-ohjelmastaan tunnettu Millan käyttää ”ongelmakoirien” koulutuksessa mm. sähkö- ja piikkipantoja, kurkunpäätä ja kieliluuta puristavaa ns. Illusion-kuristuskaulapantaa, mahaan kohdistuvia potkuja, kylkiluiden välissä oleviin hermoihin ja kasvoihin tähdättyjä tökkäyksiä sekä koiran selättämistä ja pakottamista sitä pelottaviin tilanteisiin.

Millanin koulutusmetodit näyttävät perustuvan ajatusmalliin koiran ja ihmisen välisestä arvojärjestyksestä, jossa koiralla on jatkuva tarve pyrkiä hallitsemaan ihmistä ja ihmisen tulee tämä alistamalla estää. Tätä ajatusmallia pidetään asiantuntijoiden keskuudessa yhä enenevässä määrin kyseenalaisena.

Koira-asiantuntijoiden mukaan Millanin käyttämien opetusmetodien perustavanlaatuisin virhe on se, että koulutuksessa keskitytään pelkästään koiran käytöshäiriöihin eli oireisiin syventymättä lainkaan ongelmakäytöksen motiiveihin. Koiran aggressiivinen käytös itsessään ei esimerkiksi ole motiivi, vaan oire, jonka syynä voi olla esimerkiksi pelko tai kipu.

– Millanin käyttämät pelkoon, kipuun ja pakottamiseen perustuvat menetelmät saattavat poistaa ongelman oireen, mutta kun syytä ei hoideta, tilalle tulee uusi oire. Ongelmakoirakoulutuksessa saadaan pysyviä ratkaisuja vain hoitamalla syytä, joka voi olla esimerkiksi virikkeiden puute, sairaus, kipu tai pelko, sanoo ongelmakoirakouluttaja ja Pet Dog Trainers of Europe -yhdistyksen hallituksen jäsen Raili Halme.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkija Sanni Somppi ja Suomen eläinkouluttajat ry:n puheenjohtaja Miia Kantinkoski kritisoivat Millanin fyysiseen rankaisemiseen perustuvia menetelmiä, koska ne voivat jopa pahentaa koiran käytöshäiriöitä. Pelko hidastaa ja vaikeuttaa oppimista, ja toistuvan pakottamisen tai rankaisemisen seurauksena koira voi stressaantua entisestään ja menettää luottamuksen ihmisiin. Pahimmillaan koira voi muuttua vaaralliseksi tai passivoitua masennuksen kaltaiseen tilaan.

Millanin rangaistusperusteisten metodien käyttäminen on aiheetonta, sillä on olemassa myös eettisempiä menetelmiä, joissa paneudutaan koiran motiiveihin. Esimerkiksi yliopistollisen eläinsairaalan käyttäytymisklinikan vetäjän David Applebyn mielestä koiran käytösongelmia ratkaistaessa on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomio koiran mielentilaan hetkellä, jolloin ongelmia ilmenee.

– Käytösongelman määrittely esimerkiksi ns. johtajuusongelmaksi ei ole hedelmällistä. Keskeistä on työskennellä koiran mielentilan ja siitä johtuvan käyttäytymisen muuttamiseksi sellaisilla menetelmillä, jotka eivät tutkitusti vaaranna eläimen tai sen omistajan hyvinvointia, vahingoita eläimen ja ihmisen välistä suhdetta eivätkä ulkopuolisten turvallisuutta, hän sanoo.

Koiran käytös pohjautuu vahvistamiseen. Eläin tekee sen, minkä kokee kannattavaksi ja motivoivaksi. Jos koira ei saavuta käytöksellä haluamaansa, käytös sammuu ennen pitkää. Koiranomistajien kannattaisi turvautua rangaistusten sijaan toivotun käytöksen vahvistamiseen, sillä rajojen asettamiseen ja ei-toivottujen käytöstapojen sammuttamiseen ei tarvita rangaistusta, vaan ennen kaikkea johdonmukaisuutta ja kärsivällisyyttä.

– Positiivisella vahvistamisella koiran käytöksestä saadaan pysyvää, rankaisemalla yleensä ei. Koira tukahduttaa ongelmalliseksi katsotun käyttäytymistarpeensa välttyäkseen rangaistukselta, mutta se jää kytemään, jos koiralle ei opasteta vaihtoehtoista, parempaa toimintamallia, pehmeitä koulutusmetodeja edistävän KIVA-team ry:n puheenjohtaja Kirsi Ruuskanen sanoo.

Suomen eläinsuojelulaki kieltää useat Millanin käyttämät opetusmetodit, ja ne on leikattu täällä esitettävistä ohjelmista pois. Millan ei esittele laittomia metodeja myöskään Suomessa järjestettävässä seminaarissa. Kovien koulutusmenetelmien kieltämiselle on syynsä: eläimen kärsimys.

– Väkivaltaisilla koulutusotteilla on vahingollisia seurauksia: kovalla kädellä koulien saadaan aikaiseksi vain entistä arvaamattomampia tai apaattiseksi alistettuja koiria. Yleensä koiran käytösongelmien syynä onkin omistaja, ei koira. Toivon siksi suomalaisten koiraihmisten boikotoivan Millanin seminaaria yhteisrintamassa, HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen sanoo.

– Millan pyrkii pelastamaan ongelmallisesti käyttäytyviä koiria lopetuspiikiltä ja puhuu hylättyjen eläinten puolesta. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että hänen käyttämänsä metodit ovat epäeettisiä ja osin laittomia, eikä ohjelmaa sohvalta seuraavien tulisi soveltaa niitä omien koiriensa koulutuksessa. Se, että Millanin ei sallita käyttävän selkeän lainvastaisia metodejaan Suomen näytöksessä tai ne sensuroidaan tv-sarjasta pois, ei muuta sitä faktaa, että alistamiseen ja pelkoon liittyvät menetelmät ovat koirille tutkitusti vahingollisia ja perustuvat vanhentuneisiin käsityksiin koirista ja laumahierarkiasta, SEY:n toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö lisää.

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry Lena Lundell, Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770, hannele.luukkainen[at]clarinet.fi

KIVA-team ry Kirsi Ruuskanen, puheenjohtaja p. 0400 426 877, kirsi[a]kepeakapala.fi

PDTE – Pet Dog Trainers of Europe Raili Halme, hallituksen jäsen p. 050 504 2109, raili[at]doi.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry Helinä Ylisirniö, toiminnanjohtaja p. 050 371 2740, helina.ylisirnio[at]sey.fi

Suomen eläinkouluttajat ry Miia Kantinkoski, puheenjohtaja p. 050 59 44 549, miia.kantinkoski[at]gmail.com

Sanni Somppi, tutkija, Helsingin yliopisto p. 050 312 1019, sanni.somppi[a]helsinki.fi

Scroll to top