TUTKIMUSTIETO AVAA UUSIA NÄKYMIÄ ELÄINTEN TUNTEISIIN

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja KIVA-team ry

Tiedote

7.10.2015

Tutkimustieto avaa uusia näkymiä eläinten tunteisiin

– HESY ja KIVA-team järjestävät Helena Telkänrannan luennon: Millaista on olla eläin?

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ja KIVA-team ry muistuttavat Eläinten viikolla 4.–10.10., että eläimillä on laaja tunne-elämä, mikä tulee ottaa huomioon eläinten kohtelussa ja lainsäädännössä.

Useat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että ilon, surun, pelon ja kiintymyksen kaltaiset perustunteet ovat yhteisiä kaikille nisäkkäille ja linnuille. Niiden voimakkuus ei riipu eläimen älykkyydestä eikä koosta: hamsterin tai undulaatin tunteet ovat yhtä voimakkaita kuin koiran. Tarkentuvan tiedon turvin ihmisen on helpompi ymmärtää eläinten tarpeita ja ratkaista esimerkiksi kissojen, koirien ja muiden eläinten käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Tämä tarjoaa välineitä lemmikin oikeanlaiseen kouluttamiseen.

– Jokaisen lemmikin haltijan on tärkeää pyrkiä ymmärtämään eläintä sen omista lähtökohdista ja kokemuksista käsin. Kun omistaja esimerkiksi tietää, miten koiran saa vähitellen totutettua uusiin asioihin tai olemaan kotona yksin, hän osaa kasvattaa koirasta hyvätapaisen eläinystävällisesti vahvistamatta vahingossa ei-toivottua käytöstä, sanoo HESYn puheenjohtaja Susanna Paavilainen.

Yhdistykset muistuttavat, että uuden tutkimustiedon valossa romukoppaan joutavat etenkin koirien koulutuksessa käytetyt ja jo vanhentuneet johtajuuteen ja rangaistukseen perustuvat menetelmät. Koulutuksen tulisi aina perustua molemminpuoliselle luottamukselle, yhteystyölle ja hyvän käytöksen palkitsemiselle.

– Painottamalla opetuksessa toivottua toimintaa päästään parempiin tuloksiin kuin rankaisemalla koiraa. Koulutuksessa voidaan käyttää hyväksi koiran luontaista käyttäytymistä ja oppimispsykologiaa siten, että oppimistapahtuma on koiralle oivallus eikä temppu, jolla pakote vältetään, sanoo KIVA-team ry:n puheenjohtaja Kirsi Ruuskanen.

Tietokirjailija, biologi Helena Telkänrannan mielestä eläinten tunteita koskevalla tutkimustiedolla on myös yhteiskunnallista merkitystä. Se tarjoaa tärkeää pohjatietoa lainsäädäntötyölle.

– Toivottavaa on, että ajantasaista tietoa hyödynnettäisiin myös eläinsuojelulakia ja siihen liittyviä asetuksia uudistettaessa. Luonnontieteellinen tutkimustieto erilaisten eläinten ominaisuuksista antaa konkreettista perustaa yksityiskohtaistenkin säädösten valmisteluun, sanoo Telkänranta.

Telkänrannalta on hiljattain ilmestynyt runsaasti mielenkiintoa herättänyt kirja Millaista on olla eläin?. Teos antaa eläinten kokemusmaailmasta ajantasaisen kokonaiskuvan. HESY ja KIVA-team järjestävät 31.10. klo 13–17 luennon, jossa Helena Telkänranta käsittelee eläinten älykkyyttä, tunne-elämää ja kokemusmaailmaa koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinten näkökulmasta.

Lisätiedot tapahtumasta: http://www.hesy.fi/31-10-klo-12-16-helena-telkanrannan-luento/

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry Susanna Paavilainen, puheenjohtaja p. 044 504 4464,susanna.paavilainen@gmail.com

KIVA-team ry Kirsi Ruuskanen, puheenjohtaja p. 0400 426 877, kruuskanen@pp.inet.fi

Scroll to top